KONKURS !!! „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, …”

Kolejny konkurs z cyklu „Zima na okrągło”.

Napisz do nas, dokańczając fragment cytatu Alberta Camusa w sobie znanym stylu. Tak, aby całość tekstu tworzyła spójną całość:

„DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY,

PRZEKONAŁEM SIĘ, ŻE NOSZĘ …”

———–

 Nagrodą główną jest:
MIĘSISTY KOMIN – TUBA

 od e-styll

mm 034

Ten modny komin może być Twój!!! Wystarczy, że spełnisz trzy warunki konkursu.

 Dokańcz  cytat:  „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, ŻE NOSZĘ …”

Polub stronę Ellmode na Facebooku i opublikuj post na swoim profilu

Odpowiedzi zostawiajcie w komentarzu pod postem na Facebooku do końca dnia 09.02.2014r.

 

 mm 025

 

DZIĘKUJEMY e-styll ZA UFUNDOWANIE PREZENTU

 

 

Zapoznaj się z regulaminem konkursu

———————————————————————————————————————

REGULAMIN KONKURSU „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, ŻE NOSZĘ …”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, ŻE NOSZĘ …” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wydawcę serwisu Ellmode.pl Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej – portalu www.ellmode.pl w dniach od 04.02.2014 do 09.02.2014 roku do godziny 24:00.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy dokończyć zdanie z fragmentu cytatu Alberta Camusa w sobie znanym stylu, tak aby całość tekstu tworzyła spójną całość: „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, ŻE NOSZĘ …” . oraz polubić stronę Ellmode na Facebooku.

2. Miejsce nadsyłania zgłoszeń: ellmode.kobieta@gmail.com

3. Najbardziej ujmującą odpowiedzi zostani nagrodzona.

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do dnia 10.02.2014. Uczestniczka Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

6. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji:

Uczestniczka zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości; b. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji konkursu, wyłonienia laureatek konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych osobowych na stronie internetowej www.ellmode.pl podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

NAGRODY

1. Nagrodą dla  najciekawszej odpowiedzi jest komin- tuba od e-styll
2. Lista Laureatek biorących udział w Konkursie zostanie opublikowana na stronie www.ellmode.pl w zakładce “Wyniki konkursów”.

3. Nagroda zostanie wysłana przesyłka pocztową polecona do Laureatki na podany przez Laureatkę adres w ciągu 3 dni od daty poinformowania laureatki o wygranej.

4. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureatkę przesyłka zostanie zwrócona do siedziby Organizatora, przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana do Laureatki na jego pisemną prośbę przesłaną w ciągu 14 dni na adres Organizatora, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa Laureatka.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych.

6. W przypadku nie odebrania nagrody przez Laureatkę po 2 próbie doręczenia nagroda pozostanie własnością Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

DANE OSOBOWE

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestniczka wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jej danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatek Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora. Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy.

MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestniczka Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.

Źródło: Ellmode.pl

Foto: materiały własne

ellmode

Add your Biographical Info and they will appear here.

Dodaj komentarz

1 Komentarz do "KONKURS !!! „DOPIERO W SAMYM ŚRODKU ZIMY, PRZEKONAŁEM SIĘ, …”"

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o