KONKURS !!!

 Lato zbliża się wielkimi krokami! Idealny czas na zmiany! Chcesz zmienić swoje życie? Szukasz swojego stylu?

A może po prostu nadać mu szlifu?

 

 

Weź udział w konkursie i zmień swoje życie!

Do wygrania zakupy ze stylistką!

Dowiedz się co powinnaś nosić żeby osiągnąć swój cel!

Jak podkreślić swoje atuty!

 

Prześlij nam swoja wiosenną stylizację w 3 ujęciach – tak aby była ujęta cała sylwetka

Polub profil: https://www.facebook.com/pages/Ellmode/1420301218189183?fref=ts

I udostępnij ten post na swojej tablicy.

 

 

Wśród osób które spełnią powyższe warunki do dnia 15.06.2014 do godziny 24.00

zostaną wybrane 3 najciekawsze stylizacje.

Stylizacje zostaną opublikowane na stronie Ellmode.pl oraz Facebooku

Laureatki konkursu pójdą na zakupy ze stylistką w jednym z centrów handlowych w Warszawie.

Realizacja spotkania z stylistką do 21.06.2014

Happy girl on a shopping spree

 ———————————————————————————————————————————————–

 

REGULAMIN KONKURSU „METAMORFOZA Z STYLISTKĄ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „METAMORFOZA Z STYLISTKĄ” (zwany dalej “Konkursem”), jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wydawcę serwisu Ellmode.pl Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, osoby fizyczne

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs prowadzony będzie na stronie internetowej – portalu www.ellmode.pl w dniach od 14.06.2014 do 15.06.2014 roku do godziny 24:00.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:  przesłać 3 zdjęcia swojej wiosennej stylizacji, opublikować post na  Facebooku, oraz polubić stronę Ellmode.pl

2. Miejsce nadsyłania zgłoszeń: ellmode.kobieta@gmail.com

3. Najbardziej ciekawe stylizacje zostaną nagrodzone (3 miejsca)

4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana dokońca dnia 16.06.2014. Uczestniczka Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie, przysługuje mu prawo ich zniszczenia.

6. Przesłanie Zgłoszenia do Konkursu przez Uczestniczkę, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestniczkę następujących oświadczeń i gwarancji:

Uczestniczka zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości; b. Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora dla celów organizacji konkursu, wyłonienia laureatek konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych osobowych na stronie internetowej www.ellmode.pl podanie danych osobowych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

NAGRODY

1. Nagrodami dla 3 najciekawszych stylizacji jest: zakupy ze stylistką w jednym z centrów handlowych w Warszawie

2. Lista Laureatek biorących udział w Konkursie zostanie opublikowana na stronie www.ellmode.pl w zakładce “Wyniki konkursów”.

3. W przypadku nie skontaktowania  się przez Laureatkę z serwisem Ellmode.pl w przeciągu tygodnia ogłoszenia wyników, zostanie wybrana kolejna stylizacja z pośród nadesłanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestniczki biorące udział w Konkursie spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

DANE OSOBOWE

Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestniczka wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania jej danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia Laureatek Konkursu oraz wydania Nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej Organizatora. Dane osobowe podane przez uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu weryfikacji finalisty, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy.

MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU

Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestniczka Konkursu podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem.

Źródło: Ellmode.pl

Foto: materiały własne

 

 

 

 

ellmode

Add your Biographical Info and they will appear here.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o